Mikroguma, obróbka miedzi

Mikroguma

Mikroguma jest ogólną nazwą grupy tworzyw o nierównej i porowatej powierzchni powstających z kauczuków syntetycznych różnego rodzaju Mikroguma czyli guma komórkowa jest to materiał sprężysty, odporny na działanie warunków atmosferycznych, starzenie, promienie UV, odkształcanie, temperaturę. Również określenia takie jak guma porowata, spieniona czy pianoguma opisywać ten właśnie produkt. Rozróżniamy kilka rodzajów pianogumy które różnią się między sobą składem chemicznym, twardością czy gęstością. Mają różną wytrzymałość na temperatury i używane są w innych celach.

rodzaje Mikrogumy

Poniżej przedstawiamy krótko najbardziej popularne rodzaje:

– guma EPDM- odporność na temperatury, warunki atmosferyczne, rozpuszczalniki (ketony, alkohole) czy promieniowanie UV

– guma CR- odporna na warunki atmosferyczne, oleje, smary, alkohole

– guma SBR- odporność na wodę, kwasy i zasady

– guma NBR- jest odporna na działanie oleju, tlenu, ozonu oraz warunków atmosferycznych.

Materiał ten wykorzystuje się do produkcji różnego rodzaju uszczelnień oraz podkładek guma spieniona świetnie sprawdza się jako wykończenia ubrań roboczych czy sportowych oraz jako różnego rodzaju pomoce biurowe w postaci na przykład podkładek pod myszki komputerowe.

Obróbka miedzi

Miedź jest miękkim metalem o bardzo dobrych właściwościach przewodzących ciepło i prąd. Metal ten można przerabiać plastycznie na dwa sposoby na gorąco lub na zimno. Może się wydawać iż ze względu na miękkość miedzi obróbka jest łatwa i prosta to jednak należy pamiętać o jej ciągliwości co utrudnia pracę. Podczas obróbki generują się tak zwane długie wióry, które niekorzystnie wpływają na cały proces, ponieważ na bieżąco trzeba je łamać aby obrabianie przebiegało prawidłowo. Aby zwiększyć łamliwość wiórów miedź domieszkuje się siarką lu tellurem. Obróbka miedzi może być przeprowadzana również na sucho jaki ze środkami smarnymi, można ją gwintować i frezować.

X-Ring

Uszczelki tego typu charakteryzują się przekrojem z czterema tak zwanymi klapkami które tworzą x dzięki temu mamy podwójne uszczelnienie. X-ringi wykonuje się z gum typu EPDM (kauczuk etylenowo- propylenowo- dienowy) i te charakterezują się odpornością na gorącą wodę, kwasy organiczne i nieorganiczne, parę wodną, środki czyszczące czy, płyny hydrauliczne, oleje i smary na bazie silikonu, rozpuszczalniki takie jak estry, alkohole i ketony. NBR ten rodzaj materiału odporny jest na zerwania, działanie olejów czy benzyny oraz nie wchodzi w reakcję z kwasami i zasadami rozcieńczonymi. FKM – z kolei x-ringi z tego rodzaju gumy wykażą się odpornością na kwasy siarkowe, azotowe, fosforowe, ciecze hydrauliczne trudnopalne, promieniowanie UV, oraz wszelkiego rodzaju dodatki które mają za zadanie uszlachetniać oleje i smary. Swoją funkcję najlepiej spełniają w miejscach gdzie łączone elementy wykonują ruchy zwrotne oraz obrotowo- oscylacyjne ponieważ x-ring wykazują się dużą stabilnością podczas pracy w takich warunkach.

Author: antenytychy.pl