DDGS kukurydziany w żywieniu zwierząt hodowlanych.

DDGS jako wyjątkowe źródło białka

Można rzecz że ten składnik pasz przeznaczony dla żywienia zwierząt hodowlanych to niemal największy dostarczyciel białka. Wysoki jego procent, dochodzący nawet do 36% objętości jest niezwykle istotny podczas żywienia zwłaszcza wysokowydajnych krów w ich wczesnym etapie laktacji, gdyż to właśnie takie krowy wykazują największe zapotrzebowanie na ten składnik oraz na aminokwasy.
Ważnym elementem białek zawartych w ddgsie kukurydzianym jest ich nierozkładalność w żwaczu. Dzięki temu zjawisku, białko w postaci niezmienionej transportowane jest wprost do kolejnych elementów układu pokarmowego oraz wchłaniane w jelitach. Bogactwo białka w duży stopniu sprzyja profilaktyce powstawania chorób metabolicznych.

Jak ddgs oddziałuje na wydajność krów?

Udowodniono iż dodatek ten posiada znaczny wpływ na wzrost wydajności krów oraz poprawę ich profilu tłuszczowego. Dostarcza również większej ilości białka w krowim mleku. Największy wzrost wydajności zaobserwowano w pierwszym etapie laktacji. Wzrost ten wynosił nawet około 2 kg dziennie dzięki zastąpieniu śruty sojowej oraz makuchu rzepakowego. Istotny wpływ na stopień pobierania ddgs przez zwierzęta ma obecność w nim drożdży znacznie poprawiających smak dawki paszowej oraz polepszenie profilu aminokwasowego znacznie przewyższającego ten uzyskiwany przy udziale ziaren kukurydzy.
Stosunkowo niska zawartość skrobi dochodząca do 6% czyli zdecydowanie mniej niż w ziarnach kukurydzy, ma znaczny wpływ na łagodzenie fermentacji w żwaczu a co za tym idzie do uniemożliwienia nagłych spadków pH mogących finalnie doprowadzić do wystąpienia kwasicy.

Bogactwo minerałów i wartości odżywczych

Najważniejszym źródłem energii w suchym wywarze kukurydzianym są tłuszcz oraz włókno. Dzięki wyjątkowo wysokiej zawartości nierozpuszczalnych frakcji, zwłaszcza włókna wpływają na poprawę nie tylko wszelkich procesów trawiennych a także na wzrost kwasowości jelit.
Składniki mineralne zawarte w ddgs to głównie związki fosforowe, siarkowe, witaminy z grupy B oraz przede wszystkim czynnych substancji biologicznych takich jak nukleotydów, kwasów nukleinowych oraz beta – glukanów. Zwłaszcza obecność fosforu w znacznym stopniu przeciwdziała jego niedoborom w organizmie.

Wady i zalety

Stosowanie ddgs w opinii większości hodowców posiada pozytywny wpływ na prawidłowe żywienie zwierząt hodowlanych. Istotnym czynnikiem takiego postrzegania tego dodatku paszowego jest jego cena, znacznie niższa niż ziaren kukurydzy. Suszony wywar kukurydzany jako odpad w produkcji biopaliw oraz tam gdzie wykorzystuje się fermentacje zbóż, niemal zawsze stanowił będzie bogaty i niedrogi dodatek paszowy.
Wykorzystywanie suplementu w znacznym stopniu odciąża środowisko z produktów ubocznych pochodzących z przetwórstwa.

Author: antenytychy.pl